Blog

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 63”

วันที่ 1 กันยายน 2563 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี คณบดี และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้จัดงานปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563″ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษา SSRUIC 63″ และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่ครอบครัว SSRUIC” ณ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตนครปฐม ซึ่งในงานนี้ได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวการเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ ให้กับนักศึกษาทราบ และแจ้งถึงโอกาสในการเข้าถึงทุนการศึกษา, การเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ทั้งยุโรป และเอเชีย

โดยได้มีการทำความเคารพตราพระราชลัญจกร สัญญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยจัดรำเชิญบายศรี โดยสโมสรนักศึกษาอีกด้วย