การจัดการโรงแรม

สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท 

*** เหลือเพียง 28,000 บาท และ Summer 14,000 บาท เท่านั้น !!!!!!   ***

1

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
B.A. Hotel Management ศศ.บ. สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
– Major : Hotel Innovation วิชาเอกนวัตกรรมการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
– Major : Restaurant and Catering วิชาเอกธุรกิจภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (หลักสูตรนานาชาติ)
***** จุดเด่น
1. นักศึกษา จะได้รับความรู้ และมีความมั่นใจที่ก้าวเข้าสู่ธุรกิจการบริการด้วยความมั่นใจ (อุตสาหกรรมการโรงแรม / ร้านอาหาร) ทั้งภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. คุณจะได้ความรู้ด้านต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงธุรกิจการบริการ โดยถ่ายทอดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมทั้งภายใน และต่างประเทศ
3. มีการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นไทย เพื่อสร้างคุณค่าให้นักศึกษา ทางด้านการบริการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราที่มีมนุษยสัมพันธ์ และจิตใจที่รักในการบริการได้นั่นคือ เอกลักษณ์ของคนไทย

สมัครคลิกเลย —>  Click

2
3

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

———————————————-

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย —>  Click

———————————————-

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

——————————————–

#DEK66

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ