การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

*** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 14,000 บาทเท่านั้น !!!!!!   ***

1.1
2.1

หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
B.A. Tourism and Hospitality Industry Management

***** จุดเด่น
– เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและบริการ มากกว่า 30 ปี
– เน้นสร้างให้คุณมี Connection ในวงการท่องเที่ยวและบริการที่กว้างขว้าง
– มีช่องทางสร้างรายได้หลากหลายลักษณะของอาชีพ
– เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
– เปิดโลกกว้าง พบปะผู้คนหลากหลาย เพิ่มโอกาสในชีวิต

3.1

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

———————————————-

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย —>  Click

———————————————-

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

——————————————–

#DEK66

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ