การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติเพียง 14,000 บาท 

1.1
1.2

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
B.A. Hotel and Lodging Business Management

**** จุดเด่น
1. การจัดการด้านธุรกิจโรงแรม ที่พักและธุรกิจที่เป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย
2. เรียนรู้การจัดการและทักษะหลากหลายด้าน เช่น โรงแรมและธุรกิจที่พัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบการอาหารไทยและนานาชาติ
3. สาขามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น สังเกตได้จากจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก่อนช่วงสถานการณ์โควิด 19

สมัครคลิกเลย —>  Click

1.3

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

———————————————-

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย —>  Click

———————————————-

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

——————————————–

#DEK66

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ