ธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ

สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมปกติ 35,000 บาท 

*** เหลือเพียง 30,000 บาท และ Summer 15,000 บาท เท่านั้น !!!!!!   ***

1.1
2

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) B.B.A. (Digital International Business) บธ.บ. (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ)- Major : International Business วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
– Major : Digital Business Management วิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

***** จุดเด่น
1. เรียนครบ 3 ศาสตร์ การบริหาร / ธุรกิจระหว่างประเทศ / การตลาดยุคดิจิทัล
2.  ได้ใช้โปรแกรมทางธุรกิจ เช่น CRM, ERP, Data Management
3.  นักศึกษาได้งานทำหลังจบการศึกษามากกว่า 90%
4.  อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ
5. ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ได้จริงในการสื่อสารและต่อรองทางธุรกิจ

สมัครคลิกเลย —>  Click

3

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

———————————————-

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย —>  Click

———————————————-

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

——————————————–

#DEK66

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ