วิธีสมัครเรียน

วิธีสมัครเรียน

How to Apply?

วิทยาลัยนานาชาติ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สมัครผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

>> Click <<

**เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ หลังจากที่ได้รับข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว**

 

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, วิทยาเขตนครปฐม

111/5 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

หรือโทรสอบถาม 082-5601365 ,034-964946 กด 101

Facebook : Ssruic Suansunandha

Website : https://ssruic.ssru.ac.th/

Line : @SSRUIC

 

ภาคการศึกษา

เทอมที่ 1 : สิงหาคม – ธันวาคม

เทอมที่ 2 : มกราคม – พฤษภาคม

เทอมซัมเมอร์ : มิถุนายน – กรกฎาคม

แผนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา