คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 2 ภาษา)

 *** สิทธิพิเศษเฉพาะ #DEK66 เท่านั้น ค่าเทอมเพียง 30,000 บาท   ***

1.2
2.2

หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)
B.Ed. Mathematics ค.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา )

***** จุดเด่น
1. จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรEnglish Program ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์อนาคต
2. อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของความเป็นครูคณิตศาสตร์และมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ซึมซับในความเป็นครูที่ดีด้วยการฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
3. มีห้องปฏิบัติการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถฝึกใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
4. ฝึกงานในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรEnglish Program
5. มีการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านคณิตศาสตร์

สมัครคลิกเลย —>  Click

3.2

เปิดรับสมัคร #DEK66 ปีการศึกษา 2566 แล้วนะครับ

———————————————-

รีบๆ มาสมัครกันนะ

♦โดยสามารถสมัคร เพื่อรับคำแนะนำจากพี่ๆ

ในการสมัครได้ตามลิงค์นี้ ก่อนได้เลย นะคะ

สมัครคลิกเลย —>  Click

———————————————-

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

——————————————–

#DEK66

#ssru

#chm

#portfolio

#ได้ภาษา

#จบมามีงานทำ

#ได้งานตรงสาย

#งานไม่ตรงสายก็ทำได้

#ทักษะติดตัวเพียบ

#แลกเปลี่ยนต่างประเทศ