“ ผู้นำการสร้างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ”

รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1

ของราชภัฏ

อันดับ

10

ของประเทศ

อันดับ

556

ของเอเชีย

อันดับ

1826

ของโลก

อันดับ

separator

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

separator

ขั้นตอนและวิธีการ
สมัครนักศึกษาใหม่

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แล้วกดปุ่ม Apply ที่อยู่มุนบนขวาของหน้าจอ

Read More

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

ให้น้องๆ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ การศึกษาสูงสุด ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ หรือโทรศัพท์มือถือ ติดต่อกลับ อันนี้สำคัญมากนะจ๊ะ

Read More

เจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับทันที

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะรีบโทรติดต่อกลับทันทีเลยจ๊ะ เพื่อดำเนินการสมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลได้เลยนะ แหม...! รวดเร็วจริงๆ เลยค่ะ

Read More

ถ้ายังไม่เข้าใจให้โทรหาพี่ๆ ได้เลยค่ะ

ถ้ายังไม่เข้าใจให้โทรหาพี่ๆ ได้เลยค่ะ ที่... 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365, 084-1489150, 0991107555 อีเมล์ : prchm@ssru.ac.th ไลน์ไอดี : @chmssru หรือเว็บไซต์ : https://chm.college/application-forms/

Read More
iPadPlusiPhone

ขั้นตอนการแก้ไขผลการเรียน
ของนักศึกษา CHM SSRU

นักศึกษาติดต่อฝ่ายวิชาการ

ในกรณีที่นักศึกษา CHM ติด (I) หรือ กรณีที่ข้อมูลผิดพลาด ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายวิชาการ เพื่อขอแบบฟอร์มใบรายการ รับ-ส่ง ผลการเรียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงค่าระดับคะแนน สำหรับการแก้ไขผลการเรียน

Read More

นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นักศึกษา CHM ติด (I) หรือ กรณีที่ข้อมูลผิดพลาด ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน สำหรับการแก้ระดับคะแนน (I) หรือแก้ไขค่าระดับคะแนนผิด และให้อาจารย์ผู้สอนลงนามการแก้ไขค่าระดับคะแนน

Read More

นักศึกษานำแบบฟอร์มรายการส่งที่ฝ่ายวิชาการ

นักศึกษานำแบบฟอร์มใบรายการ รับ-ส่ง ผลการเรียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงค่าระดับคะแนน ที่ได้รับการลงนามจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว ส่งที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการวิชาการทำการอนุมัติแก้ไขค่าระดับคะแนนและทำบันทึกถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่ออนุมัติ

Read More

ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการดำเนินการ

ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการดำเนินการไปยังนักศึกษา และนักศึกษาตรวจผลการแก้ไขค่าระดับคะแนนที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการที่ URL : https://reg.ssru.ac.th หรือโทรศัพท์ 0-2160-1024-5, 0-2160-1260, 0-2160-1017 โทรสาร: 0-2160-1262

Read More
MacProBig

 แล้วน้องๆ ที่น่ารักจะรออะไรอยู่?

ทำไมใครๆ ถึงอยากมาเรียนที่

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อยากรู้คลิกดูเลยจ้า!

separator

CHM Video

รวบรวมวีดิทัศน์ทั้งหมดเกี่ยวกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เกี่ยวกับสาขาวิชา เกี่ยวกับทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย